Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cadre Noir-Černí jezdci, vysoká jezdecká škola ve Francii v Saumuru, založená v roce 1814. Vycházela ze španělské jezdecké školy. Původně vojenská, později sportovní. Používá se hlavně angloarab a francouzský jezdecký kůň.

CAI-Mezinárodní závody ve zpřežení

Camargský kůň(Camargue)-Plemeno menších koní pocházející z jižní Francie, od delty Rhony. Žijí v bažinatém terénu, jsou zpravidla bílí, KVH činí 135-148 cm.

Caplování-Nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (přechod mezi krokem a klusem)

CCI-Mezinárodní závody ve všestrannosti.

Capriola-Nejtěžší figura vysoké školy, původně byla bojovým cvikem. Kůň se energicky vymrští mohutným odrazem šikmo vzhůru a před dosažením vodorovné polohy prudce vytrčí obě zadní končetiny směrem dozadu. Je to obdoba skoků koz, odtud jméno (capra = koza). Pro koně je skok náročný střídáním vysokého stupně sebrání se značným sevřením v hleznech a následného rychlého uvolnění. Pro tuto náročnost předvádějí capriolu jen nejtalentovanější koně.

CDI-Mezinárodní drezurní závody.

CEI-Mezinárodní závody ve vytrvalosti.

Cígle-Otěže

Clydesdale-Anglické plemeno chladnokrevných koní.

Cob(kob)-Anglické označení pro kompaktní, menší až středně velké koně (do 155 cm), kteří vznikli křížením A 1/1 a teplokrevníků s poníky.

Courbetta-Další z nejtěžších figur vysoké školy. Jde o opakované croupady směrem kupředu, bez doteku země předními končetinami. Skok má tři fáze - přechod z piaffy do levady, odskok z levady a doskok opět do levady. Špičkoví koně, specialisté na tuto figuru, mohou tyto skoky opakovat několikrát za sebou.

Crack-Označení nejlepšího plnokrevníka ve stáji.

Cremollo-Bílá isabela nebo také pseudoalbín. Oči zpravidla modré, kůže růžová, srst bílá nebo krémová.

Criollo-Jihoamerické plemeno menších koní (KVH 140-155 cm) vzniklé na podkladě španělských koní

Cross-country-Terénní jízda s překážkami, součást soutěží ve všestrannosti (4. část terénní zkoušky).

Croupada-Nadzemní cvik španělské školy. Kůň se z levady odrazí skokem šikmo vzhůru a stáhne zadní nohy pod sebe.

CSI-Mezinárodní jezdecké závody ve skokovém ježdění (ev. CSIO - oficiální)

Cval-Třídobý, nejrychlejší chod koně. Nohosled končetin při cvalu např. na levou ruku - PZ, LZ a PP současně, LP.

CVI-Mezinárodní závody ve voltiži.

CHI-Mezinárodní závody ve dvou a více jezdeckých disciplínách.

Čabraka-Ozdobná pokrývka hlavy koně, též chrání koně před dotěrným hmyzem.

Čárka-Jednotka pro měření výšky koně v kohoutku. Čárka = 0.219 cm.

Čelenka-Část uzdečky obepínající čelo koně

Československý belgický kůň-Plemeno chladnokrevných koní vzniklé křížením domácích chladnokrevných koní s belgickými (především rázem ardenských koní).

ČT-český teplokrevník-Plemeno koní vzniklé na podkladě krve koní z rakousko-uherských hřebčínů, ve značné míře křížené či zušlěchtěné německými teplokrevníky.

Čisté nohy-Nohy, na nichž nejsou rousy, např. suffolka nebo clevelandského hnědáka

Čistokrevný kůň-Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab , čistoktevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.

Čikoš-Maďarský pastevec koní.

Čtverylka-Hromadné cvičení či vystoupení jezdců na koních, zpravidla oblíbený program pro jezdecké dny a akademie. Čtverylka drezurní nebo skoková. Důležitá je synchronizace všech jezdců, choreografiea, barevné sladění.

Čtyřspřeží-Spřežení čtyř koní v párech za sebou