Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dámské sedlo-Sedlo uzpůsobené k bočnímu sedu. Má jeden třmen a držák na zavěšení pravé nohy.

Dámský sed-Boční sed, při němž jsou obě nohy na levé straně koně.

Dartmoorský pony-Plemeno středně velkých pony do KVH 127 cm, pocházející z jižní a západní Anglie

Degenerace-Zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností

Dědičnost-Vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.

Dědivost-Důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.

Derby-Mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.

Diagnostika-Nauka o poznávání chorob

Distance dostihu-Vzdálenost, na jakou se dostih běží.

Distance před cílem-Označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.

Distancovat jezdce-Odebrat mu jezdeckou licenci

Distanční jízda-Jízda na koni na určitou vzdálenost při zachování výborného zdravotního stavu koně

Domestikace-Zdomácnění

Donský kůň-Ušlechtilé plemeno koní orientálního původu - anglická podskupina

Dostih mrtvý-Součastné vítězství dvou nebo více koní

Dostihy-Rychlostní soutěže koní vedených jezdci

Dostihový dres-Oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky

Dostihový kůň-Kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.

Dotace-Peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní

Doupě-Dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada

Dovnitř plec, dovnitř záď-Drezurní cvik, práce na dvou stopách.

Drezura-Základní jezdecká disciplína, jejímž cílem je při prováděných cvicích dosažení maximálního souladu mezi koněm a jezdcem.

Drožka-Koňský povoz provádějící přepravu osob, většinou za úplatu.

Duga-Oj obloukovitého typu, používá se u ruského typu zápřeže, př. u ruské trojky.

Dušnost-COPD. Nemoc dýchacího ústrojí koně, často vzniká v důsledku přílišné námahy koně nebo prašného prostředí. Je dlouhodobého charakteru.

Dvojbradlí-Šířko-výškový skok sestávající ze dvoou bariér. Druhá bariéra může být stejně vysoká (oxer) nebo vyšší.

(Dvojtá) uzda-Uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře

Dvojskok-Dva jednotlivé skoky za sebou v jedné překážce, např. 6a, 6b.

Džigitovka-Jezdecká hra nebo soutěž voltižního typu (seskoky, výskoky, přemety).