Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vady-Existuje mnoho vad, které poškozují vzhled i výkon koně. Vady chodu - nízký, šouravý, kroutivý, zkřížený, brousivý apod. Vady kopyta - kopyto těsné ( zúžené ), střelka nedosahuje na zem, kopyto nepravidelné, příkré ( příliš strmé ), ostroúhlé ( ploché ) při příliš měkké spěnce, vkročné nebo rozkročné ( vychýlení osy nohy ven nebo dovnitř ) apod. Vady noh - nejčastější je na zadních nohách „kravský postoj“, tj. sblížená hlazna nebo naopak šavlovitý postoj. U předních bývá „telecí koleno“ způsobené zakřivením holeně, „modlení“ apod. Vady trupu - hřbet prosedlaný, příliš měkký a prohnutý, naopak kapří hřbet, mezi kohoutkem a bedry vyklenutý. Dále příliš krátký nebo příliš dlouhý, slabý hřbet

Valach-Kastrovaný hřebec. Kastraci se hřebec většinou podrobuje do jednoho roku věku. Kastráti jsou klidnější a jejich pracovní využití je méně náročné

Vazák-Kožený řemen, kovový řetízek nebo jejich kombinace, pomocí něhož a stájové ohlávky se kůň ve stáji uvazuje, v dolní části je vazák zatížen kovovým nebo dřevěným závažím

Vážnice-Místnost, v níž se váží jezdci včetně sedla a výstroje před dostihem a po dostihu

Vekslování-Měnění nohy při cvalu. Kůň cválá napřed buď levou, nebo pravou nohou, cítí-li v některé únavu, pak je přehazuje

Věk koně-Většina teplokrevníků dospívá později než koně chladnokrevní. Do kategorie hříbat se u nich počítá dorost do stáří tří let (mimo A1/1 a klusáky), u chladnokrevníků do stáří dva a půl roku. Teplokrevní koně fyzicky dospívají asi v pěti letech, chladnokrevní o rok dříve

Velká Liverpoolská-V originále Grand National Liverpool Steeplechase. Založena 1839. Překážkový dostih na závodišti v Aintree, dlouhý 7210 m. Nejtěžší překážkou je Becher's Brook, který startující absolvují dvakrát. Je to živý plot 1.5x1m , za nímž teče široký potok

Velká pardubická steaplechase-Založena 1874. Překážkový dostih na 6900 m. Nejtěžší překážkou je Taxisův příkop. Živý plot 1.5x1.5m , za nímž následuje hluboký suchý příkop, široký 5 m

Velký kruh-Jízdárenský cvik, kruh o průměru 20m, počátek a ukončení cviku je zpravidla ve středech krátkých stěn

Vendefána-Otočný bod ve steeplechase, vysoký kolík s praporkem na vrcholu

Vlastnost(znak)-Určitý způsob charakteristiky koně, ať už morfologický (stavba a vzhled těla), fyziologický (funkce organismu), či psychický, tedy charakteristika vzhledu, výkonnosti či psychických vlastností

Vlčí zub-Zakrnělý zub, vyrůstající ojediněle jako atavimus před řadou mléčných stoliček

Vodič-Kůň, který dělá nejvhodnější tempo pro svého stájového druha

Voltiž-Gymnastika na koni. Soubor speciálních cviků na neosedlaném koni opatřeném pouze obřišníkem s madly. Patří sem různé druhy výskoků, seskoků atd. Sestava povinná a volná

Vozataj-Osoba řídící spřežení, jezdec spřežení, driver

Vozatajství-Sportovní odvětví se spřeženími

Vozhřivka-Velmi nakažlivá choroba, v aktuální formě provázená vysokými horečkami, tvorbou vředů, zpravidla končí smrtí

Vraník-Kůň s černou srstí, černými žíněmi v hřívě i ocasu. Nenajdete na něm hnědý chlup

Vrtkavost-Neboli tvrdohlavost. Kůň odmítá kráčet v přikázaném směru

Všestranný kůň-Zvíře cvičené pro skokové soutěže, drezúru a jízdu v terénu. Jeho zdatnost zkouší military(všestrannost)

Výcvik-Učení koní poslušnosti na pomůcky a jejich příprava pro různé sportovní disciplíny a pracovní využití

Vyhazování-Pohyb, při němž kůň s vyklenutým hřbetem vyskakuje všemi čtyřmi do vzduchu. Dopadá na napjaté přední nohy se skloněnou hlavou; zadní končetiny při tom prudce vymrští vzad

Výkonnostní třída jezdců-Třída, do níž se jezdci zařazují výkony na veřejných kvalifikačních závodech podle podmínek jednotné sportovní kvalifikace

Výkonnostní zkoušky(koní)-Systém testů určujících jedince podle rozhodujících znaků jeho výkonnostního (užitkového) typu. Např. hannoverští hřebci se pro zařazení do stavu plemeníků v hřebčinci Celle po jedenáctiměsíčním výcviku testují v těchto zkušebních disciplínách: charakter, temperament, všeobecná výkonnostní schopnost, jezditelnost, skokové schopnosti, krok, klus, cval, terénní jízda, honební cval. Z nich se vypočítávají indexy: drezurní, skokový a celkové výkonnosti. Výkonnostní zkoušky anglických plnokrevníků a klusáků jsou opakovanou přesně stanovenou testací v dostizích

Vysedání-Výraz používaný ve spojitosti s lehkým klusem, kdy jezdec střídavě vysedá a dosedá do sedla

Vysezení-Výraz používaná ve spojitosti s klusem v plném sedu, kdy jezdec sedí v sedle a "nevysedá"

Vysoká(španělská) jezdecká škola-klasické umění ovládání koně na základě anglických a středověkých pravidel, vyplývajících z jeho bojového umění. Profesionální jezdecká škola, která udržuje nejvyšší úroveň klasického drezurního ježdění, vzniklého a rozšířeného kdysi ve Španělskuu a odtud i jinam. Nyní jsou tyto školy pouze tři: ve Vídni, ve Francii v Saumuru a Jerez de la Frontera ve Španělsku

Vyštuch-Slangový výraz pro bílou plátěnou nabo bavlněnou dečku, která se dává pod sedlo

Výžehy koní-Získané odznak koní, které se tvoří vypálením značek nebo čísel žhavým železem nebo dusíkem, slouží ke snažšímu zjišťování totožnosti koní

Vznos-Fáze v chodech koně, při níž tělo není podpíráno žádnou končetinou, vyskytuje se pouze v klusu a ve cvalu

Vzpínání-Zvedání předku a stavění se na zadní nohy v různém stupni, zpravidla jde o nectnost, zlozvyk nebo projev bujnosti

Vzpřímení koně-Dosažení zvýšeného nesení krku koně pod sedlem nebo ve voze