Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pace-Rychlost koní v dostihu

Pacemaker-Kůň, který udává tempo dostihu, bývá zpravidla vodičem pro stájového druha

Paddock-Ohrazené místo na závodišti, kde se koně vodí před dostihem a kde jezdci nasedají

Paint horse-= Pinto. Strakatý kůň, záleží na původu a typu zbarvení

Palcát-Poměrně neohebný bič dlouhý asi 70 cm (při skocích) nebo 120 cm (při drezúře)

Palec-Jednotka pro měření výšky koní v kohoutku. Palec = 2.634 cm (12 čárek)

Palomino-V Americe používané synonimum pro isabelu, kůň žluté barvy srsti a světlejší hřívy

Pánek-Trvalé zduření šlach, postihuje jednu či dvě přední končetiny

Pantoflice-Druh podkovy, která je po celém obvodu stejně silná, bez ozubů, bez matice

Paráda-Náhlé zastavení koně. Kůň může být zastaven z jakéhokoli chodu, má však stát na všech čtyřech končetinách

Paforsní hon-Původně honební jízda za kořistí (jelenem, liškou), dnes symbolická jízda za jezdcem a smečkou honících psů

Parkur-Jezdecká skoková soutěž, při níž mají jezdci na koních absolvovat stanovený počet překážek v předepsaném pořadí a časovém limitu (zpravidla je na kolbišti vždy jedna soutěžící dvojice).

Pasáž-Jakýsi „vydržený klus“ ve vysokém stupni sebrání. Diagonální nohy (levá přední s pravou zadní a pak zase pravá přední s levou zadní) se střídají v pravidelných, ale delších intervalech než v klusu (asi 1 vteřina) s určitým mezidobým vznosu mezi došlapem a odrazem obou diagonál. Čím delší tyto intervaly -> tím kmihuplnější je akce

Pásková míra-2 m dlouhý pásek z voskovaného plátna, na jedné straně rozdělený na cm, na druhé straně na palce a pěsti. Slouží k měření koně

Patky-Dvě měkké a pružné vyvýšeniny vzadu nad kopytem koně, jsou od sebe odděleny rýhou

Pedigree-Cizí výraz pro rodokmen koně

Pelhem-Druh jezdeckého pákového udidla, sestávající z lomeného nebo rovného udítka a dvou postranních rovných ramen páky, možno připnout pákové i stihlové otěže a podbradní řemínek

Penalizace-Trestné body za chyby, vzniklé na trati

Pepiniér-Vybraný plemený hřebec vysoké plemenné hodnoty, používaný k plemenitbě v hřebčínech

Peršeron-Plemeno chladnokrevných koní vyšlechtěných ve Francii (la Perche) ovlivněné arabskou krví

Pěst-Jednotka středověkého původu pro měření výšky koní v kohoutku. Pěst = 10.536 cm (4 palce).

Pětichodový kůň-Americké označení pro jezdeckého koně používajícího kromě obvyklých chodů (kroku, klusu, cvalu) také pomalý a rychlý mimochod, specifické chody tolt a rack

Piaf(a)-Lidově nazýván klus na místě (ale není to zcela přesně), figura španělské jezdecké školy

Piebald-Anglické označení pro strakáče černobílého zbarvení

Pikér-Pomocník mástra při honebních jízdách

Pinto-1 Paint horse. 2. V Americe všeobecné označení pro strakaté koně

Pirueta-Otočení koně kolem zadních nohou o 180° (poloviční pirueta) nebo o 360° (pirueta) při kroku nebo klusu. Skládá se ze 4 cvalových skoků. Každý cvalový skok vyplní 1/4 kruhu, ve které musí být ukončeny všecky fáze cvalového skoku. Nesmíme ji zaměňovat s krátkým školním cvalem

Pískání koní-Obrna hlasivky, projevuje se pískavým nebo chrčivým zvukem především ve cvalu (též rorer)

Plastron-Speciální druh bílé kravaty vázané pod krkem, součást povinného oficiálního vybavení jezdecké uniformy.

Plavák-Kůň žluté srsti s černou hřívou, ocasem, spodkem končetin a tmavým úhořím pruhem na hřbetě. U anglických plnokrevníků se plaváci nevyskytují, i když v potomstvu plemeníka Norberta se najde přibližně osmina jedinců s úhořím pruhem

Plemenitba-Řízené rozmnožování vybraných jedinců domácích zvířat. Vedle čistokrevné plemenitby se zvlášť při vytváření nových plemen uplatňuje plemenitba příbuzenská, což je páření blízce příbuzných zvířat, například sourozenců nebo rodičů a potomků. Vyžaduje zkušenost a přísný výběr bezvadných jedinců

Plemenná hodnota-Odhad aditivní (součtové) genotypové hodnoty. Stanovuje se podle užitkovosti probandů (potomků) nebo předků (rodokmenová hodnota) či podle výkonnosti sourozenců, případně polosourozenců

Plemenná kniha-Soubor rodokmenů všech příslušníků určitého plemene odpovídajících vlastností. Vede ji chovatelská organizace. Kniha vedená ve formě základních listů (dnes "listy" v počítači), do níž se zapisují vybrané klisny vhodné k chovu. Existuje Hlavní plemenná kniha (HPK), Plemenná kniha (PK), 1. a 2. pomocná plemenná kniha (PPK)

Plemenné skupiny koně-Skupina koní mongolských, skupina koní orientálních (východních), skupina koní okcidentálních (západních) a skupina koní nordických (severských)

Plemeno-Skupina domácích zvířat téhož druhu, která mají stejný fylogenetický původ a vyznačují se určitými shodnými vlastnostmi morfologickými, fyziologickými, případně psychickými, které za předpokladu stejných životních podmínek přenášejí na potomstvo

Plná huba-Označení pro plný chrup dospělého koně. Hřebec má 40 zubů, klisna 36 (špičáky má zakrnělé)

Plnokrevník-Zvíře z výběrového chovu, jehož všichni předkové jsou uvedeni v plemenné knize. Původně se tento termín vztahoval jen na arabské a anglické plnokrevné koně, později i na jiná zvířata vynikajících kvalit. Potomek plnokrevníka a obecného koně se jmenuje polokrevník, vyšší podíl krve plnokrevníka se označuje jako „ vysoko v krvi “. Kůň s 1/16 jiné krve se ještě považuje za plnokrevníka

Plný zdvih-Moment, kdy má kůň všechny čtyři nohy ve vzduchu

Plochá žebra-Nedostatečně klenutá žebra. Vážná vada, způsobující malou výkonnost koně, neboť plicní a srdeční dutiny jsou stísněné

Podbradník(podbradní řetízek)-Řemínek upevňující nánosník pod bradou koně

Podbřišník-Popruhový nebo kožený pás k upevnění sedla na hřbetě koně

Podkoní-Starší výraz pro vedoucího ošetřovatelů koní

Podkova-Ochrana kopyta, zvyšující výkonnost koně. Nejčastějším typem jsou pantoflice jednoduché, pantoflice těžké, podkovy se šroubovatými nebo vykovanými ozuby, podkovy s plátkem a podkovy s hmatcem. Koně se kovají přibližně v šestitýdenních intervalech

Podkovák-Speciální hřebík z měkčího materiálu, připevňující podkovu ke kopytu. Má svůj typický tvar s obdélníkovou hlavou a velmi ostrou špičkou, zúženou v bočních stranách

Podkovář-Odborník, který pečuje koni o nohy a připevňuje nové podkovy

Podlom-Záněty kůže v ohbí spěnky nad patkami různého stupně (až po tvorbu příškvarků, hlubšího zánětu s odumíráním kůže)

Podříznutý ocas-Operativní úprava ocasu, po níž jej kůň nese nepřirozeně vysoko. Dělá se v USA,v Anglii, v Evropě je tato operace zakázána

Podsedlí(trdlice)-Vrstva sedla, na které je umístěna kůže, která ji pokrývá

Podsední kůň-Kůň v zapřažený ve spřežení na levé straně

Pohybové dráhy-Ohrazené oválné dráhy na travnatém nebo písčitém terénu, sloužící k pohybování hříbat nebo klisen s hříbaty

Poll banding-Westernová rychlostní soutěž, slalom mezi tyčemi

Pólo-Původně asijská hra, tzv. hokej na koních. Hrají proti sobě dvě družstva na obdélníku o rozměrech 270x180 m, "hokejkami" ve tvaru písmene T se snaží dostat maloý míč do protivníkovy branky

Polokrevník-Kůň ze skupiny východních koní, teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je plnokrevník (anglický nebo arabský) anebo má ve svém rodokmenu plnokrevné předky. Musí mít minimálně 51% krve plnokrevníka

Pomůcky-Soubor signálů, které jezdec nebo vozka předává koni. Přírodní pomůcky jsou nohy, ruce, posun váhy těla, hlas apod., umělé např. hůlka, bič, ostruhy atd. . U zápřahových koní opratě a bič

Pony(poník)-Podle našeho dělení náleží pony do skupiny koní severských. V západních zemích za ponye označují koně menší než 150 až 152 cm. V publikaci jsou proto jako ponyové označována četná plemena koní menšího tělesného rámce

Posedlí-Střední část sedla mezi přední a zadní rozsochou, do níž jezdec dosedá

Postilion(jízdní)-jezdec na podsedním koni ve spřežení, řídící zápřež ze sedla

Postroj-Vybavení koně pro určitý druh práce. Užívá se chomoutový (těžký) pro těžkou zápřež, chomoutkový v anglickém stylu pro lehkou až střední zápřež a poprsní (uherský) pro lehkou až střední zápřež

Postroj tažného koně-Skládá se z uzdy a podle druhu zápřeže z chomoutu s příslušenstvím (chomoutová poduška, pobočnice spojující chomout s postraňky, náhřbetník, podpinka, spojovací řemen, držák a náojní řetěz nebo řemen, opratě). Ke kočárovému postroji patří chomoutek s příslušenstvím (kleštiny, pobočnice, náhřbetník, podocasník, podhrudník, držák). K poprsnímu postroji patří poprsnice, postraňky, nákrčník, podocasník, držákové oko a další. Ke každému přísluší odpovídající postrojová ohlávka

Pouštní koně-Plemena nebo typy koní přizpůsobených k životu v poušti, odolných vůči horku a nedostatku vody. Mají tenkou kůži, jemnou srst a nemají podkožní tuk

Prašivina-Nakažlivá kožní choroba vyvolaná zákožkou svrabovou (roztoči), je přenosná na lidi

Právní vada-Vada právní domněnky, vada o níž se dá do určité doby po koupi předpokládat, že ji kůň měl již u dřívějšího majitele

Primitivní(přírodní) plemeno-Málo zušlechtěné plemeno, skromné, s tvrdou konstitucí a nižší užitkovostí, přizpůsobené nepříznivým přírodním podmínkám

Profil-Význačný rys jednotlivých plemen. Může být vyklenutý ( tzv. klabonos ), rovný i vyhloubený, Typický pro arabské koně je profil štičí s vyklenutým čelem a mírně vyhloubeným profilem

Proježděnost-Stav koně, při kterém kůň ochotně a olynule reaguje na jemné pomůcky jezdce

Proměnlivost(variabilita)-rozdílnost hodnot různých znaků koně. Sleduje se i v jednotlivých chovech. (V matematické statistice je nejlepším měřítkem proměnlivosti variace.) Proměnlivost tělesných rozměrů se pohybuje mezi 2 až 4%, proměnlivost výkonnosti je podstatně vyšší (podle charakteristik a výkonnostního testu)

Propozice-Předem vypsané podmínky každého dostihu

Prostornost chodu-Délka vykročení. Čím delší vykročení -> prostornější chod. Závisí na odrazové energii zadních nohou, tělesné stavbě koně a na schopnosti sevřít a rozevřít úhly kloubů zadních končetin

Prostupnost koně-Stav přiježděnosti koně, při kterém se i jemné pomůcky přenášejí působěním nervové soustavy od místa pobídek k méístům provádění

Proutky-Zkrácený název dostihů přes proutěné překážky

Prubikentr-Zkušební cval před dostihem

Prubíř-Hřebec používaný ke zkouškám klisen v říji

Przedswit-Kmen anglického polokrevného koně aložený v rakouském Piberu, rozšířen v České republice (součástí českého teplokrevníka)

Předek koně-Část koně před jezdcem: hlava, krk, hrudník, plece, kohoutek a přední nohy

Předloktí(přední koleno)-horní část přední nohy koně od lokte po karpální kloub

Přední holeň-Záprszí, metakarpus

Předvádění koně na ruce-Předvádění koní na vodítku, čemuž se musí kůň naučit v raném mládí. Předvádění má určitý závazný systém: Kůň je předveden na lonži nebo na vodítku. Na přehlídkách se nejprve posuzuje vzhled a později jsou předvedeny chody

Přechody v chodech koně-Změny ruchu v rámci téhož chodu nebo přechody z jednoho chodu do druhého

Překroky-Souborný název cviků pro jezdecké koně v ohebnosti a správném reagování na pomůcky jezdce, zvláště sedem a holeněmi. Jezdec při nich vede koně na dvou stopách, směr podélné osy není totožný se směrem pohybu, kůň je ohnut kolem vnitřní holeně jezdce

Přeskok ve cvalu-Změna vedoucí nohy ve cvalu, v okamžiku vznosu celého těla může kůň nohy změnit, aniž by přešel do jiného chodu

Přestavěnost-U koně znamená vyšší záď než kohoutek

Přetížená plec-Přehnané osvalení ztěžující pohyb

Příbuzenská plemenitba-Připářování příbuzných jedinců. Podle stupně příbuznosti je to plemenitba úzká - pokrevní (páření otců s dcerami a synů s matkami, popřípadě sourozenců navzájem), blízká - mírná (páření s vnučkou, strýc s neteří) a vzdálená, tedy páření jedinců vzdáleně příbuzných

Přiježděnost koně-Dosažený stupeň výcviku pro požadovanou obtížnost výkonů

Přikřížení-Přilití krve jednorázovým využitím zušlechťujícího plemene nebo využití melioračního křížení (opakované využití zušlechťujícího plemene)

Přilnutí-Tlak koňské huby na udidlo, který se přenáší prostřednictvím otěží do rukou jezdce

Připářovací plán-Určení plemeníků k připáření chovných klisen v hřebčínském chovu nebo v oblasti připouštěcí stanice. Špičkoví hřebci v zahraničí připustí v jednom roce 160-180 klisen, v zemském chovu v našich podmínkách v průměru zhruba 13 klisen

Připouštěcí lístek-Doklad o zapuštění klisny plemeníkem

Připouštěcí období-Roční doba, do níž se soustřeďuje zapouštění klisen; zpravidla únor až červenec (popř. říjen)

Připouštěcí plán-Kompletně zpracovaný plán zapuštění všech klisen, včetně chovného a technologického zajištění porodů, odchovů atd.

Přívora("štrajcpán")-Silnější kulaté dřevěné břevno opatřené na obou koncích železným kováním s řetízky k zavěšení do kroužků na zdi nebo na stájových sloupcích, odděluje jednotlivá stání ("štonty")

Pucák-Ošetřovatel dostihového koně

Pulování-Má dvojí význam: puluje-li kůň, tak chce zvyšovat rychlost víc, než si přeje jezdec, puluje-li jezdec, pak nesprávně zadržuje cvalovou rychlost koně a „drží“ ho. Takové pulování je zakázáno a trestá se

Pushball-Jezdecká hra s velkým míčem (o průměru cca 180cm), při níž se jezdci dvou soupeřících družstev snaží dostat míč do protivníkovy branky