Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kabardinský kůň-Teplokrevný kůň pocházející ze severního Kavkazu

Kabriolet-Lehký otevřený vozík.

Kadence-(frekvence) - střídání nohou v určitých časových intervalech (rytmus pohybu končetin). Posuzuje se vzhledem k prostornosti chodu. Kůň správně vyvážený má kadenci poměrně pomalou, chody pružné a svěží. Pro pomalou kadenci je důležitá co nejdelší doba nesení zadní nohy.

Kafilerie - asanční ústav, který má za úkol neškodně odstranit odpady živočišného původu jako např. zkažené maso a uhynulá zvířata.

Kalup-Cval

Kampanní ježdění-Základní všestranné ježdění (na jízdárně, v teténu), základ pro jakoukoli specializaci v jezdeckém sportu.

Kapriola-Jedna z figur španělské vysoké jezdecké školy. Je to skok nad zemí, kdy kopyta zadních končetin směřují dozadu a vzhůru.

Kapří hřbet-Hřbet koně vypjatý nahoru, vyklenutý následkem vadného utváření obratlových trnů. Kůň s tímto hřbetem není vhodný pro jízdu; jeho chod je strnulý, otřásavý.

Karambol-Srážka dvou, případně více koní.

Karosiér-Středně těžký, ušlechtilý kůň s vysokou akcí pro zápřež v reprezentačním kočáře - karose.

Karpus-Zápěstí

Kastrace-Umělé přerušení funkce pohlavních žláz.

Kaštánky-Malé, zrohovatělé kožní výrůstky na vnitřní straně nohou.

Kavaleta-Nízká jednoduchá dřevěná překážka, používaná při výcviku koní a jezdců

Kavalkáda-Skupina jezdců na koních v krajině

Kelka-Část ocasu tvořená obratli, svaly a kůží

Kentr-Pomalý pracovní cval

Kertag-Divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní

Kirgizský kůň-Teplokrevný kůň chovaný hlavně v Kirgizské a Kazašské republice.

Klabonos-Vyklenutý (konveksní) profil hlavy koně, typický pro plemena západního původu. Např. berbera nebo v krajním utváření starokladrubského koně.

Klandr-zábradlí ohraničující dostihovou dráhu těsně při jejím vnitřním oblouku.

Klasické dostihy-Nejvýznamnější chovatelské dostihy, které jsou chápány jako výkonnostní zkoušky tříletých s vyrovnanou hmotností (klisny mají o 1,5 Kg méně). Patří k nim Jarní cena klisen a Velká jarní cena (obě 1600m), České Derby (2400m), Oaks (2400m) a St. Leger (2800m).

Klenutá žebra-Kůň má krátký, hluboký a kulatý trup. Šíře hrudníku je ovlivněna vyklenutím žeber. Kostální úhly však musí odpovídat výkonnostním typům jednotlivých plemen.

Kleštiny-Dřevěná kostra chomoutu.

Klisna-Samice koně stará nejméně tři roky. Plemenná klisna je vybrána a používána k plemenitbě

Klisnička-Mladá klisna ve věku do tří let.

Klkání-zlozvyk koně, spočívající v polykaní vzduchu, nahromaděného v hltanu a vydávání charakteristického zvuku

Klkací řemen - speciální nákrční řemen s vytvarovaným kovovým výliskem, který se dává klkavým koním na krk, aby se jim zabránilo v polykání vzduchu

Klus-Dvoudobý chod se čtyřmi fázemi, které se skládají z řady po sobě jdoucích klusových kroků. Diagonální pár nohou se součastně zvedne, pohne dopředu i došlápne. Nohosled klisu je: pravá zadní spolu s levou přední, levá zadní spolu s pravou přední, fáze vznosu. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený klus. Podle sedu rozeznáváme klus lehký a těžký.

Klusáci-Koně s vynikajícím klusem, používaní pod sedlem i v zápřeži. Původně to byli kočároví koně, nyní jsou velmi oblíbení jako koně dostihoví. Dělí se na klusáky diagonální (s normálním klusem) a mimochodníky.

Kmen-Skupina zvířat, pocházející po vynikajícím plemeníku - zakladateli, po němž bývá i pojmenována

Kmenové stádo klisen-Stádo vybraných plemenných klisen dobrého původu, zevnějška a žádoucích užitkových vlastností

Kmih-Výsledek posunu a odrazové energie zadních končetin (výraz odrazové energie). Závisí na temperamentu koně.

Knabstrupský kůň-Dánský kůň pocházející z kombinace andaluské klisny a frederigsborgského hřebce. Typické je tygrované zbarvení srsti koní.

Kočár - vůz pro přepravu osob tažený koňmi, své jméno dostal podle maďarské obce Kocz a tento název se rozšířil do mnoha jazyků.

Kočí - osoba, která žídi spřežení

Kočároví koně-Převážně teplokrevní koně různého typu, mohutnosti a ušlechtilosti, využívaní v zápřeži kočárů. Lehký kůň se jmenuje jukr ( např. arab shagya ), těžký karosiér ( kladrubský kůň ). Žádá se elegantní chod a pečlivý výcvik.Postroje kočárových koní jsou převážně chomoutkové: anglické nebo poprsní: uherské. Každý z obou typů postrojů má specifické součásti.

Kohoutek-Místo, kde krk přechází v tělo.

KVH-Kohoutková výška hůlková:Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku speciální hůlkou, dnes je všeobecně nejrozšířeněji uváděnou mírou.

KVP-Kohoutková výška pásková:Dříve velmi používaná míra. Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku páskou. POrovnáním s KVH lze usuzovat na sílu kostry či objem hrudníku.

Koleska-Čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech.

Kolika-Břišní bolesti při onemocnění trávicího ústrojí, jiných orgánů či při některé infekční nemoci

Kolmice - pomyslná přímka, která prochází od zátylku koně směrem dolů. Při optimálním působení otěží má kůň hlavu na kolmici.

Kolostrum - mlezivo (viz. mlezivo)

Kolotoč - mechanický přístroj, který slouží k vypohybování koně v kroku či klusu

Kondice-Momentální stav organismu koně ovlivněný především výživou, prací nebo tréninkem (k. chovná, pracovní, závodní, výstavní, hladová)

Koňská délka-3m

Koňská síla - přibližně 0,74 kW

Konstituce-Stupeň zdraví jedince, projevující se životní aktivitou. Charakterizuje ji celková funkce fyziologických orgánů a určují ji dědičné vlastnosti, vliv prostředí a nervový typ jedince. Typy konstituce: hrubá, pevná, jemná, měkká. Hodnotí se s přihlédnutím k výkonnostnímu typu jedince.

Kontracval-Kůň, který jde na špatnou nohu při cvalu. Vyžaduje se v řadě drezurních úloh a demonstruje pružnost a ohebnost koně, rovnováhu a poslušnost

Kopání - obranný mechanismus koně, který ho chránil před napadením šelmami. Jinak také zlozvyk, kůň může kopat při čištění či z nudy do stěn a dveří, po jiných koní, proti pobídce atd.

Kopyto-Přetvořený poslední článek středního prstu, není to tedy pouze rohovité pouzdro ( bačkory ), ale složitý a důležitý orgán, tvořený kostí, vazivem, šlachami, škárou a pokožkou se srstí, ev. rousy. Je pružné a do značné míry roztažitelné, vyžaduje péči.

Korektor-Plemeník žádoucích tělesných tvarů a užitkových vlastností s průraznou dědivostí a schopností zlepšovat tvary a vlastnosti potomstva

Korunka-Oblast asi 2cm široká nad horním okrajem kopyta, vzadu přechází v patky.

Krácení ocasu-Operativní krácení ocasu (kelky) některým, zejména chladnokrevným, plemenům. Kupírování mělo jednak zabránit zaplétání dlouhých žíní do postraňků, jednak zvýraznit mohutnost svalnaté zádě. V mnoha zemích je nyní krácení zakázáno. Přistřihují se jen žíně nebo jsou při práci vyvazovány do uzlu.

Kravský postoj-Vada postoje pánevních končetin správněji nazývaná sblížená hlezna. Hlezenní klouby jsou obráceny dovnitř.

Krevní (genealogická) linie-V časovém pořadí uspořádaný soubor hřebců-potomků zakladatele linie.

Krkaviční žlábek-Hrdelní rýha na krku prozrazující, kudy probíhá vena jugularis (krkavice).

Krok-Čtyřdobý chod bez fáze vznosu, který se skládá z řady po sobě jdoucích kroků. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený krok. Nohosled kroku je: pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední.

Kroužek-Kostní novotvar na korunkovém kloubu, nebo Prostor vyhrazený stáji pro část krokové práce koní. Trenér stává obvykle uprostřed a koně chodící dokola vyšlapou v travnatém terénu cestu ve tvaru kruhu.

Kroužkování-Atavistický znak u plaváků, tmavší pruhy kolem kloubu zápěstního a hleznového.

Křížení-Opak čistokrevné plemenitby, páření příslušníků různých plemen, ev. druhů. V rámci druhu může být stejnorodé - kříží se plemena stejného rázu, např. teplokrevní koně, nebo různorodé, kříží se např. pony s plnokrevníkem nebo chladnokrevník s teplokrevníkem.

Kříženci-Produkty křížení mezi plemennými skupinami, v užším pojetí i mezi plemeny v rámci plemenné skupiny či mezi liniemi.

Křížová nálevka-Zpravidla nebolestivá zduřenina na obou stranách hlezna

Křižování v dostihu-Šikmý směr pohybu koně po dostihové dráze, kdy tento kůň ostatním koním překáží /zdržuje je nebo je ohrožuje).

Křižování ve cvalu-Nesprávný způsob cvalu, kdy kůň např. cválá vpředu vlevo a vzadu vpravo nebo naopak.

Křížovky-Části opratí, u anglických opratí se připínají k průběžné oprati na straně jedné a do kroužku udidla na straně druhé, u uherských opratí mají poutko, které prochází křížovka vsuvkou na vnější průběžné oprati a kočí drží v ruce jak průběžnou oprať, tak i křížovku.

Kštice-Část hřívy mezi ušima spadající do čela (dříve se nazývala špičník).

Kumys-Zkvašené klisní mléko, obsahující cca 2% alkoholu, oblíbení hlavně ve střední a východní Asii.

Kůň Przewalského-Divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní

Kür-Drezurní úloha různého stupně obtížnosti, při níž jezdec v libovolném pořadí předvádí cviky (předepsané pro různý stupeň obtížnosti) v určitém čase za hudebního doprovodu.

Kurs-Vyznačená trať ve steeplechase s určením pořadí překážek a otočných bodů.

Kurt-Podbřišník, kterým se přitahuje sedlo koně.

Kurz při sázkách-Číslo udávající, kolikanásobná částka ua vsazené peníze bude vyplacena sázejícímu za určitého koně v případě jeho vítězství

Kvadriga-Čtyřspřeží, čtyři koně zapřeženi vedle sebe.

Kyrysníci-těžké jezdectvo užívané v evropských armádách od 16. do 19. století. Název je odvozen od kyrysu, kovové ochrany hrudníku jezdce