Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sacramoso-Kmen starokladrubských koní (vraníků) založený v hřebčíně Kladruby nad Labem staroitalsko-španělským hřebcem moravského chovu Sacramoso (nar. 1800)

Saint Leger-Klasický dostih pro tříleté plnokrevné hřebce a klisny na vzdálenost 2800m, běhá se zpravidla na podzim

Sebraný kůň-Stav rovnováhy chodu a držení, při kterém kůň jde energicky se sníženou zádí, podsazenými zadními končetinami, přiměřeně vzpřímeným krkem a polohou hlavy blížící se kolmici, kůň jde ladně, nenuceně a bezprostředně reaguje na jemné pomůcky jezdce

Sed-Způsob, jakým jezdec sedí na koni. Dobrý sed se vyznačuje jistotou. „Hluboký sed“ je výsledkem dlouholetého tréninku

Sedliště-Místo, kde se po zvážení jezdců včetně sedel sedlají koně přihlášení do dostihu

Sedlo-Základní vybavení pro jízdu na koni. Pro každý druh sportu či jezdeckého využití koně je sedlo jiné - školní, drezúrní, dostihové, pro rovinné a překážkové dostihy, parkurové, lovecké, kovbojské, dámské, vojenské, pikadosrké atd.

Sedlová podložka-Dečka z měkké tkaniny nebo umělé hmoty, již vkládáme pod sedlo, aby sála pot a ubránila citlivý hřbet

Sedlovna-Zvláštní místnost u stájí pro koně sloužící k uložení jezdecké výstroje (sedel, uzdeček, ...)

Selekce(výběr)-Zařazování či vyřazování jedinců z chovu podle záměrů šlechtitelského procesu

Selekční hranice-Výše hodnoty, která je mezní pro výběr jedince do chovu

Selekční kritérium-Charakteristika vlastností, podle nichž se kůň vybírá

Severský kůň-Plemenná skupina malých koní, rozšířená především v severských zemích a odvozující svůj původ od divoké formy nordického koně

Skewbald-Anglické označení pro strakáče zbarveného jinak než černobíle

Shagya-Kmen arabského polokrevného koně

Shetlandský pony-Plemeno malých koní nordického původu vzniklé na Shetlandských ostrovech

Shirský kůň-Plemeno nejmohutnějších chladnokrevných koní vyšlechtěných v Anglii, KVH kolem 190cm, i více

Schvácené kopyto-Deformované kopyto následkem náhlého schvácení, má valovitě zduřelou přední část rohové stěny, vysoké hrany patkové a kroužkování

Sivák-Šedý bělouš, termín používaný v literatuře

Skijöring-Zimní jezdecký sport, kdy jezdec je tažen na lyžích za koněm

Skléra-Bělima, bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku

Skočné-Připouštěcí poplatek, který platí majitel klisny při jejím prvním zapuštění plemeníkem

Skokový sed-Jezdecká pozice používaná při skoku nebo trysku při zkrácení třmenových řemenech. Čím rychlejší tempo, tím kratší musí být třmenové řemeny

Skvrnitost-Roztroušení větších jinobarevných skvrn v základní barvě srsti

Slabina-Postranní a dolní krajina břicha mezi posledním žebrem a kyčlí

Slezský norik-Ráz norického koně chovaný ve slezské oblasti

Sněť slezinná-Prudké nakažlivé onemocnění s rychlým hynutím, způsobeno bacilem antraxu

Soumaři-Každé zvíře schopné nosit náklad. Soumarští koně dopravovali těžké náklady po cestách, kudy neprojel provoz. Nosili soumarské sedlo a koše, byli podkováni zvláštními podkovami

Speed-Schopnost koně náhle zvýšit rychlost v kterékoli částo dostihu, nejčastěji v závěru

Spěnka-Důležitá část nohy koně mezi spěnkovým kloubem a korunkou. Na délce a sklonu spěnky závisí kvalita pohybu koně, Spěnka má být krátká a má mít sklon 45 - 50° k podkladu. Spěnka s menším úhlem je tzv. měkká, s větším strmá. Velmi měkká spěnka, skoro vodorovná se jmenuje medvědí a je vážnou vadou

Spřežení-Koně v postroji pro práci v zápřeží. Podle počtu koní a způsobu zápřeže se dělí na jedno až dvacetispřeží, za sebou jsou koně zapřažení v tandemu ( 2 ), randomu ( 3 ), vedle sebe jsou v trojce, quadrize a v dvojspřeží. Vícespřeží jsou obyčejně v párech, u lichého počtu jsou vpředu tři koně vedle sebe

Srázná záď-Svažování zádě od kříže ke kořeni ocasu. Srázná záď bývá kratší; je typická pro tažná nebo soumarská plemena

Srnčí kost-Zduřenina na vnější straně hlezna před jeho přechodem v holeň

Srst-Rozeznáváme čtyři druhy chlupů - krycí : (dřeňové), hlavní pokryv těla; podsadové : (bezdřeňové),narůstající v zimním období; pokryv těla narozených hříbat; ochranné : (dřeňové), kštice, hříva, žíně, rousy; hmatové : na nozdrách, pyscích a pod očima

Stájník-Osoba vykonávající všechny stájové práce, mimo stáj však s koňmi nepracuje

Stání-Místo pro ustájení koně, kde je kůň přivázán

Standard plemene-Souhrn požadavků na určité vlastnosti ve vymezeném časovém období

Star of Hannover-Kmen angloarabského koně založený Houstoni anglickým plnokrevníkem Star of Hannover (nar. 1912), v současné době vymizel

Staroitalský kůň-Středověké plemeno mohutných teplokrevných koní vzniklé v Itálii použitím koní starošpanělských

Starokladrubský kůň-Nejvýznamnější české plemeno teplokrevných koní, vzniklo na podkladě koní starošpanělských a staroitalských. Hřebčín Kladruby byl založen roku 1579 Rudolfem II. Koně jsou chováni v barvě bílé a černé, typickým znakem je klabonosá hlava a vysoká akce končetin

Starošpanělský kůň-Dřívější plemeno mohutných teplokrevných koní vyšlechtěné ve Španělsku křížením domácích klisen s orientálními (arabskými a berberskými) hřebci

Startér - je to jeden z rozhodčích, který má na starost jezdce od vážnice až po start a několik okamžiků po něm.

Startovací boxy-Pojízdná řada malých boxů, umožňující korektní start koní v rovinových dostizích. Vzadu i vpředu odklopný stěna

Steeplechase-Překážkový dostih, zpravidla na delší vzdálenost (3000m - 7000m) přes mohutné překážky. V ČR nejtěžší steeplechase - Velká pardubická (6900m)

Stěrka na vodu-Pomůcka, kterou po omytí koně setřeme z něj vodu

Stíhání-Vada mechaniky pohybu v klusu (ve cvalu), při níž kůň zasahuje kopytem zadní nohy přední nohu téže strany na různých místech

Stihlové udidlo(stihlo)-Základní druh udidla používaný v jezdectví. Skládá se z půleného udítka a dvou kroužků, do nichž se připínají otěže

Stínidla-Náočnice, zabraňují výhledu koní do strany

Strakoš-Kůň s nepravidelným zbarvením srsti (nejčastěji kombinace bílé s hnědou, černou, žlutou nebo ryzou)

Strnutí šíje-Tetanus

Strouhání-Vada mechaniky pohybu, při níž se kůň dotýká (strouhá) sousedními končetinami

Strouhavka-Zvláštní podkova používaná pro koně, kteří si strouhají

Strouhavky-Chrániče nohou proti strouhání

Střel(střelka)-Důležitá část kopyta, zajišťující jeho pružnost a roztažitelnost. Zevně, naspodu kopyta je střelka rohová, uvnitř střelka vazivová (masitá) a střelová kost. Onemocnění střelky je velmi nebezpečné. =Rohovitý útvar ve tvaru jehlanu na spodní části rohového chodidla. Přispívá k pružnosti kopyta

Substance-Souhrnné označení kvality stavby těla a celkového osvalení koně

Suffolský kůň-Plemeno chladnokrevných koní pocházející z východní Anglie, vznik kolem roku 1765

Suchost-Konstituční typ koně, navenek se vyznačuje přiměřeně vyvinutou pevnou kostrou, slabým vývinem spojovacích tkání a vrstev tuku pod kůží, pevným svalstvem a šlachami

Sulka-Lehký dvoukolový vozík s gumovými pneumatikami, dvěma ojkami a sedadlem pro jezdce; používá se u klusáckých koní

Sváteční moč-Myoglobinurie, černá zástava moče

Svislá překážka-Stacionála, výšková překážka

Svrab-Prašivina, kožní onemocnění

Šavlovitý postoj-Příliš ostrý úhel skloubení bérce se zadní holení (metatarsální kostí). Často se vyskytuje u primitivních horských plemen, u nichž je tato anatomická odchylka do jisté míry funkčním znakem. Usnadňuje život v členitém těžko schůdném terénu

Šikmý kůň-Kůň, který nedošlapuje zadními končetinami přesně do stop předních končetin, ael stranou, tea na dvou stopách i při pohybu na rovné čáře

Šimbajny-Slangový název pro záněty šlach natahovačů na přední části holeně. Příčinou může být rychlá práce na tvrdém terénu. Nejčastěji se objevují u dostihových koní

Šiml-Slangový výraz pro bělouše

Škola-Vrcholný způsob výcviku a předvádění koní s uplatněním mnoha umělých chodů a figur. Existuje klasická, vysoká nebo španělská škola podle zaměření

Šlechtický(kmenový) chov-Chov, v němž jsou zařazeni jedinci s nejlepším dědičným založením a jehož cílem je produkce chovných jedinců

Šňupka-Bílá nebo růžová skvrnka na horním pysku nebo mezi nozdrami

Šoška-Zduřenina na patním výčnělku hlezenního kloubu, způsobená zánětem synoviálních váčků, úrazem nebo výživou. Vada vzhledu, funkci kloubu neovlivňuje

Španělský krok-Cirkusově vycvičené přehnané zvedání předních nohou téměř do vodorovné polohy. Činnost zádě je přitom nepatrná a není v souladu s činností předku

Špánek-Kostní výrůstek na přechodu hlezna v holeň na vnitřní spodní straně hleznového kloubu (dočasné i chronické kulhání)

Šporna-Slangový výraz pro ostruhu

Špric-Vzdálenost 300 - 400 m, kterou kůň zaběhne v nejprudším cvalu

Štajgr-Ohlávka s tenkým kruhovitým udidlem určený k vodění koně

Štěpená(loupná) záď-Mohutně osvalená záď převážně těžkých chladnokrevníků s hlubokým žlábkem uprostřed

Štičí profil-Typický znak arabských koní. Klenuté čelo, hřbet nosu mírně prohloubený, konkávní

Štrajcpán-Slangový výraz pro přívoru, která odděluje koně na stání

Štycování-Slangový výraz pro neposlušnost koně, kůň odpírá pohyb vpřed či skok přes překážku